ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ;

Γράφει ο Ιάμβλιχος εις τον «Πυθαγορικόν Βίον»:

«Και ει μη τις αυτά (τα σύμβολα) εκλέξας διαπτύξειε και αμώκω εξηγήσει (περιλάβοι) γελοία αν και γραώδη δόξειε τοις εντυγχάνουσι τα λεγόμενα λήρου μεστά και αδολεσχίας, επειδάν μέντοι κατά το των συμβόλων τούτων τρόπον διαπτυχθή και φανά και ευαγή αντί σκοτεινών τοις πολλοίς γένηται. Θεοτροποίοις και χρησμοίς τισι του Πυθίου αναλογεί και θαυμαστήν εκφαίνει διάνοιαν, δαιμονίαν τε επίπνοιαν εμποιεί τοις νενοηκόσι των φιλολόγων».

(Και αν κανείς δεν θα ερμήνευε αυτά τα σύμβολα, αφού τα ξεχώριζε, και δεν θα τα εξηγούσε (κατανοούσε) με σοβαρότητα, θα φαίνονταν στους συνομιλητές γελοία και ανόητα τα λεγόμενα, γεμάτα φλυαρία και απάτη. Όταν όμως ερμηνευτούν κατά τον τρόπο των συμβόλων, θα γίνουν για τους πολλούς φανερά και καθαρά αντί για σκοτεινά. Είναι δε όμοια με προφητείες και μερικούς χρησμούς του Πυθίου Απόλλωνα και φανερώνουν θαυμαστή διάνοια και δαιμόνια έμπνευση προκαλούν στους νοήμονες, από τους λάτρεις της φιλοσοφικής συζήτησης).

(Ιάμβλιχος, «Πυθαγορικός Βίος» 105, απόδ. Σταυρούλα Λαμπροπούλου, εκδ. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ).

ΕΛΕΓΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

"Ψάξε την μορφή που αναλογεί στον ιερό αριθμό ένα, και που δια διαιρέσεως κάνει ορατούς στον οφθαλμό σου τους τρεις άλλους ιερούς αριθμούς, τα τέσσαρα, το επτά και το δέκα.

Αν τους βρεις δεν θα αναγνωρίσεις μόνο ποιος η τι είσαι αλλά θα γνωρίσεις επίσης που ίστασαι, που είναι το κέντρο και ο σκοπός της όλης ανθρώπινης πορείας σου. Και άλλα πολλά θα γνωρίσεις. Όποιος έχει μάτια για να βλέπει, ας βλέπει..."        

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η αριθμολογία είναι μία μαθηματική δυναμική που εστιάζεται στους αριθμούς και την τρόπο που αυτοί εμπλέκονται με την ζωή και την κόσμο που μας περιβάλλει. Η αρχή της αριθμολογίας θεωρείται πως ξεκίνησε όταν η ζωή ξεκίνησε, με τον αριθμό 1. Τότε, η δονήση ξεκίνησε και ο αριθμός 2 εμφανίστηκε, ο οποίος αντιπροσωπεύει το πρώτο ζευγάρι, καθώς εμπνέουμε την έναρξη της γεωμετρίας παγκόσμιας. Οι αριθμοί μπορούν να αποτελέσουν γενικές αρχές που εμπεριέχουν όλα τα πράγματα που υπάρχουν και που αναπτύσσονται σε κυκλικό ρυθμό. Οι αριθμοί από 1 έως 9 αντιπροσωπεύουν τα στάδια που είναι απαραίτητα για να περάσουμε κατά την εκδήλωση μέχρι να γίνει πραγματικότητα .

Ολόκληρη η θειική εκδήλωση είναι αποτέλεσμα από τα 9 αυτά στάδια. Η εσωτερική αριθμολογία είναι τέχνη και επιστήμη για την κατανόηση της πνευματικής σπουδαιότητας και της ομαλής πρόοδος της εκδήλωσης. Κάθε λέξη ή όνομα δονείται με έναν αριθμό και κάθε αριθμός έχει την εσωτερική του σημασία. Ο κώδικας των γραμμάτων και των αριθμών, όταν κατανοηθεί σωστά και εφαρμοστεί, μπορεί να μας οδηγήσει σε άμεση και κοντινή επαφή με τη θεία ενέργεια και την ισχύ της. Η εσωτερική αριθμολογία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη δύναμη των αριθμών και να τη χρησιμοποιήσουμε για τη βελτίωση της ζωής μας. 

Αριθμολογικές Αναλύσεις