ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ 

Αριθμολογική ερωτική συμβατότητα Συντρόφων και Σχέσης - Καρμικές Σχέσεις

Η σημαντικότερη σύγκριση είναι ανάμεσα στους αριθμούς Δρόμου Ζωής των ατόμων, επειδή και για τα δύο άτομα, ο Δρόμος Ζωής παρουσιάζει τις φυσικές κλίσεις στη γέννηση και το σύνολο των γνωρισμάτων που θα είναι πάντα παρούσες σε εσάς και στον ενδεχόμενο σύντροφο και συνεργάτη σας. Πρέπει να στηριχτείτε σε αυτά τα γνωρίσματα για να επιτύχετε μία αίσθηση της αυτοεκτίμησής σας αλλά και της κατανόησης του άλλου για να βρείτε την ευτυχία. Είναι σημαντικό να χτιστεί μία σχέση κυρίως με συνεργάτη που έχει Δρόμο Ζωής συμβατό με τον δικό σας. Όταν αυτοί οι αριθμοί δεν είναι σε αρμονία, κάποιος βαθμός συμβιβασμού θα είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί μια ζώνη άνεσης και μία αίσθηση γενικής ευτυχίας μεταξύ των ατόμων.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις την ημερομηνία γέννησης την δικιά σου και του α΄τομου που σε ενδιαφέρει.

Επιλέξτε την ημερομηνία γένησης και την ημερομηνία του προσώπου που σας ενδιαφέρει και δείτε την αριθμολογική σας ανάλυση και το πόσο ταιριάζεται.
Αριθμολογικές Αναλύσεις