ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ


Η πυθαγορεια αριθμολογία ξεκίνησε στον 5ο αιώνα π.Χ. και διάρκεσε περίπου έως τον 3ο αιώνα π.Χ. Σε αυτή την περίοδο, οι Έλληνες μαθηματικοί ασχολήθηκαν με την αρχαία τέχνη της αριθμολογίας, η οποία είχε σαν βασίζουσα ιδέα την ιδέα της αριθμητικής συσχέτισης, όπως είχε προαναφερθεί από τους Πυθαγόρειους. Οι Πυθαγόρειοι ήταν οι πρώτοι μαθηματικοί που έδειξαν ότι οι αριθμοί είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία συμβολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την πραγματικότητα.  

Η αριθμολογία παρέχει άμεση γνώση του εσώτερου εαυτού και μέσα από την βάση της κατανόησης αυτού, είμαστε ικανοί να έχουμε μια καθορισμένη πορεία στην ζωή.

Οι αριθμοί είναι δονήσεις και κάθε δόνηση είναι διαφορετική από την επόμενη, λόγω του αριθμού των κύκλων που ταλαντεύεται ανά δευτερόλεπτο. Κάνοντας τους αριθμούς μας δίνεται απλή και ακριβής έννοια της ζωής μας, με τον ίδιο τρόπο που ένας χάρτης μας οδηγεί σε μια διαδρομή. Είναι ένας χάρτης που θα μας δοθεί και όποτε ανατρέξουμε σε αυτόν όλο και κάτι νέο να εργαστούμε με τον εαυτό μας θα βρίσκουμε.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η αριθμολογία αρχίζει όταν η ζωή αρχίζει, γιατί 'στην αρχή ήταν το 1'. Οι δονήσεις τότε αρχίζουν και εμφανίζεται το 2, το πρώτο ζευγάρι και οδηγούμαστε στην αρχή της παγκόσμιας γεωμετρίας.

Οι αριθμοί, μόνοι τους, αντιπροσωπεύουν παγκόσμιες αρχές, μέσα από τις οποίες όλα τα πράγματα αναδύονται και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε κυκλικό ρυθμό. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 συμβολίζουν τα στάδια μέσα από τα οποία μπορεί να περάσει μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Όλη η θειική εκδήλωση είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα εννέα στάδια.

Η εσωτερική αριθμολογία είναι η τέχνη και η επιστήμη να κατανοούμε την πνευματική σπουδαιότητα και την ομαλή πρόοδο της εκδήλωσης. Κάθε λέξη ή όνομα δονείται με ένα νούμερο και κάθε νούμερο έχει την εσωτερική του σημασία. Ο κώδικας των γραμμάτων και των αριθμών, όταν κατανοηθεί σωστά και εφαρμοστεί, μας φέρνει σε άμεση και κοντινή επαφή με την υποβόσκουσα νοημοσύνη του σύμπαντος.

Οφείλουμε πολλά από τις πνευματικές και επιστημονικές κα κατανοήσεις των αριθμών στον Πυθαγόρα, τον πατέρα των μαθηματικών. Παρότι ήταν μεγάλος μαθηματικός και διατύπωσε και το παγκοσμίως γνωστό Πυθαγόρειο θεώρημα, πρωταρχικά ήταν μύστης και φιλόσοφος. Πίστευε ότι 'όλα είναι αριθμοί' και ότι οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν πνευματικές οντότητες που η παρουσία τους είναι αισθητή σε όλη την ύπαρξη.

Ανακάλυψε την μυστική σημασία των αριθμών, τονίζοντας ότι οι αριθμοί από το 1 έως το 9, είναι η βάση μακροοικονομικά, για τις παγκόσμιες αρχές. Στο προσωπικό επίπεδο, μικροοικονομικά, είναι η βάση για χαρακτηριστικά, ικανότητες και γεγονότα. Είδε σε αριθμητικά μοτίβα και γεωμετρικές αναλογίες τις εξηγήσεις για όλα τα φυσικά φαινόμενα, μουσική αρμονία και τονικές ποιότητες. Ήξερε ότι τα αστέρια και οι πλανήτες σαν δονούμενα σώματα παράγουν ήχο ο οποίος έγινε γνωστός σαν 'μουσική των σφαιρών'.

Δίδαξε ότι 'η εξέλιξη είναι ο νόμος της ζωής'. Τα νούμερα είναι ο νόμος του σύμπαντος. Η ενότητα είναι ο νόμος του Θεού. Πίστευε ότι το κάθε τι στο σύμπαν εξαρτάται από προβλεπόμενους προοδευτικούς κύκλους. Τα μέσα για να μετρήσει αυτούς τους κύκλους ήταν οι αριθμοί από το 1 έως το 9.

Τα νούμερα είναι διαφορετικά από τα σχήματα. Τα νούμερα αντιπροσωπεύουν ποιότητες και τα σχήματα αντιπροσωπεύουν ποσότητες. Τα νούμερα λειτουργούν στο πνευματικός επίπεδο και τα σχήματα για να μετράμε τα πράγματα στο φυσικό επίπεδο.

Με μια περιεκτική γνώση του νοήματος αυτών των αριθμών, κάποιος μπορεί να καταλάβει την σταδιακή πρόοδο όλων των κύκλων της ζωής.

Η επιστήμη ισχυρίζεται ότι σε ένα κενό όπου τίποτα δεν υπάρχει, έγκαιρα ιόντα υδρογόνου δημιουργούνται. Το 1 είναι το πρώτο νούμερο που αντιπροσωπεύει το ιόν στην αρχή, την γένεση, την πρώτη αχτίδα ενέργειας που αναδύεται από την αρχική πηγή. Στέκεται μόνο του και απομονωμένο, γιατί είναι το πρώτο, δεν υπάρχει άλλο. Είναι ανεξάρτητο από εξωτερικές επιρροές ή βοήθεια, γιατί έχει επιλεγεί να ψάξει την δική του αυτοέκφραση. Είναι αποφασιστικό και ανεξάρτητο και κάνει τις αναγκαίες επιλογές για να καθορίσει την μοίρα του.

Με τις δονήσεις των αριθμών ερμηνεύουμε τα νούμερα που δεν αναλύουμε πιο πάνω, δηλαδή τα Ενεργητικός Αριθμός, Αριθμός Κληρονομικότητας, (αρχικό ονόματος, επιθέτου), Παλμός Γέννησης, Μάθημα Εξέλιξης.  

Αριθμολογικές Αναλύσεις