Αριθμολογία - Αρχικό Γράμμα του Ονόματός σου - Ο Ακρογωνιαίος Λίθος

Εδώ σε αυτό τον ιστότοπο που έφτιαξε ο ΑΚΑΣ για εσάς, θα ανακαλύψετε την ιστορία και την σημασία του αρχικού γράμματος του ονόματός σας. Θα μπορέσετε να μάθετε την σημασία, την έννοια, τους κρυφούς αριθμητικούς συμβολισμούς και τη δύναμη της επιρροής του αρχικού γράμματος στη ζωή σας.

Για να τα μάθετε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κάτι πολύ απλό,

Θα εισάγετε το αρχικό γράμμα του Ονόματός σας (αυτό που αναγράφεται στην ταυτότητα) με Ελληνικούς Χαρακτήρες είτε μικρά ειτε κεφαλαία γράμματα και πλέον θα γλνωρίζεις τι σημαίνει Αριθμολογικά το όνομά σου.

Greek Alphabet Name Analysis

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ